Sales Portaal

Het Sales Portaal biedt een oplossing aan het verkoopsteam om een duidelijk overzicht te kunnen bewaren van alle lopende zaken. Er zijn mogelijkheden om een pijplijn op te bouwen met leads en prospecten alsook het opvolgen van klanten. Bij het werken rond die leads en prospecten, alvorens de status klant kan worden toegewezen, is het belangrijk dat er een plek bestaat om alle relevante informatie op te slaan. Het Verkoop Portaal biedt hiervoor de oplossing.

Samenwerkingsmomenten gaan vaak verloren door documenten en statussen over en weer te mailen. Dit vergt veel tijd en is weinig efficiëntie. Door alle documenten rond een lead, prospect of klant te centraliseren weten alle medewerkers meteen waar ze terecht kunnen. Er wordt telkens maar één versie van de waarheid bewaard. Binnen het portaal wordt er gesproken over ‘opportunities’ waarrond gewerkt kan worden. Voor iedere opportunity kan een site gecreëerd worden waar alle functionaliteiten aanwezig zijn om zo efficiënt mogelijk samen te werken. Niet enkel documenten maar ook taken, contactgegevens, orders en campagnes kunnen worden gekoppeld.

Contacten kunnen ingegeven worden in het portaal en gelinkt worden aan het bedrijf. Dit bedrijf wordt gelinkt aan de opportunity om deze manier alle gegevens te koppelen. Het portaal beschikt dus over een light-CRM systeem bij het beheren van contacten en bedrijven. De campagnes worden apart beheerd en kunnen gelinkt worden aan bepaalde verkoopsacties. Bij deze verkoopacties kunnen contacten worden toegevoegd en acties op plaatsvinden. Vaak is dit heel gemakkelijk om het organiseren van evenementen of belacties te structureren.

Applicaties

Sharepoint is een Document Management System (Beheersysteem voor Documenten) van Microsoft en in onze portalen ondersteund door Silmar. In al onze portalen is SharePoint ingebouwd, gebruikmakend van de nieuwste kenmerken van dit Document Management System. Dit houdt in dat algemene functionaliteiten van SharePoint in elk portaal kunnen geïmplementeerd worden. SharePoint brengt alle hedendaagse sociale functionaliteiten samen. Er kan samengewerkt worden met foto’s, video’s en likes. Iedereen die aangemeld is in SharePoint kan zijn/haar eigen ‘nieuwsfeed’ aanmaken; deze nieuwsfeed lijkt erg op een persoonlijke pagina op de sociale media. De communicatie vindt plaats via een nieuwsfeed op elke pagina zodat medewerkers niets missen van een bepaalde zaak waaraan zij werken. Door de nieuwste kenmerken van sociale media aan te passen, wordt werken met deze tool een zeer aangename ervaring voor de medewerkers. Zij kunnen hun pagina zeer persoonlijk maken en alle informatie, beschikbaar op het portaal, volgen.
Achter elke oplossing schuilt een integratie-Framework dat de beschikbare data uit het ERP-systeem aanlevert. Dit Framework integreert de ERP-data in SharePoint. Het wordt beschouwd als de link tussen het Document Management Systeem, samenwerking op basis van ongestructureerde data, en het ERP-systeem, gebaseerd op gestructureerde data. Het verbindt beide werelden om mensen de beste kans tot samenwerken te bieden. Het voegt de juiste informatie toe op het juiste moment bij de juiste mensen en op de juiste plaats.
Het Framework is gebaseerd op het model van gebruikerslicentie en dient op de server geïnstalleerd te worden met een aansluiting naar SharePoint en naar het ERP-systeem. Gelieve contact op te nemen indien u meer technische informatie over dit Framework wenst.

IMPRESSIES

[/vc_column]

SLEUTELFEITEN

0Developers ter beschikking
0Telefoonnummer te bellen
0Vaste Prijs
0Dagen Installatie

CONTACTEER ONS VOOR  MEER INFORMATIE OVER HET SALES PORTAAL

Functionaliteiten

SITEVOORZIENINGEN

Wanneer personen rond een opportunity willen samenwerken, dient de opportunity in het portaal te worden aangemaakt. Bij het creëren van het opportunity zal een site template automatisch voorzien worden van alle beschikbare metadata. De data door een gebruiker ingegeven bij het aanmaken van een opportunity, worden beschouwd als metadata, beschikbaar voor bewerking wanneer de site wordt ingericht. De creatie van een nieuwe opportunity is voor het Ometa Framework het startsein om een nieuwe samenwerkingssite aan te maken waarop een vooraf gedefinieerde template beschikbaar is. In dit geval een template voor samenwerking en communicatie rond een opportunity. Wanneer een opportunity wordt gecreëerd wordt niet alleen de site voorzien. Gebruikers zullen onmiddellijke toegang krijgen tot de samenwerkingssite. Meer hierover onder ‘Gebruikersvoorzieningen’.

DOSSIERBEHEER

Opportunities kennen een levensloop en elke fase wordt bepaald door een stadium. Deze stadia staan ter beschikking in de gegevens van de opportunity. Op basis van het stadium zal de opportunity gefilterd worden bij een bepaald overzicht. De ovezichten worden gedefinieerd op basis van het stadium van de opportunity. Voor iedere fase kan een verschillend overgangsstadium geconfigureerd worden in het Ometa Framework. Wanneer de opportunity in zijn levensloop de overgang maakt van prospect naar customer, zullen verschillende bibliotheken beschikbaar worden, andere gebruikers zullen toegang krijgen tot de site en (meer of andere) personen kunnen de samenwerking aanvangen. Deze module maakt het mogelijk om de levensloop van een specifiek onderwerp met gerelateerde site- en gebruikersvoorzieningen te configureren.

In het Ometa Framework is een volledig uitgebreide module geïntegreerd om Dossierbeheer te configureren. Dossierbeheer wordt gedefinieerd door een dossier gerelateerde werking en wordt belangrijker in een goed gedefinieerd ECM-systeem. Het vereist een specifiek functioneel ontwerp.

GEBRUIKERSVOORZIENING

Wanneer een site wordt aangemaakt om het samenwerkingsproces rond een opportunity op te starten, hebben de gebruikers toegang tot de site nodig. Deze stap, het verlenen van toegang aan gebruikers, kan als een automatische voorziening in het Ometa Framework gedefinieerd worden. Bij het aanmaken van de site template zullen gebruikers een melding ontvangen omtrent de toegang tot de site, en kan de samenwerking aanvangen. De gebruikersvoorzieningen kunnen tezelfdertijd als de sitevoorzieningen uitgevoerd worden. Deze module kan rechten verlenen gebaseerd op de ERP-security of de back-office Active Directory. Het toekennen of weigeren van toegang aan gebruikers kan bepaald worden aan de hand van vastgestelde regels. Hierdoor wordt het beheer van SharePoint vergemakkelijkt, wat een voordeel is.

Nieuwsfeed

Nieuwsfeed biedt de mogelijkheid om op een dossiersite met elke betrokken persoon te communiceren. E-mailverkeer zal vervangen worden door nieuwsfeed waar ook foto’s en video’s kunnen opgeladen worden. Medewerkers zullen zo over de inhoud van een dossier communiceren en alle daartoe noodzakelijke informatie (Word-bestanden, pdf’s, …) zal reeds op de dossiersite beschikbaar zijn; het is dus niet meer nodig om bijlagen te versturen. Dankzij nieuwsfeed wordt de communicatie vereenvoudigd, en eenieder betrokken bij het dossier kan de communicatie uit het verleden, het heden en in de toekomst volgen.

Persoonlijke Pagina

Elke gebruiker van het Sales Portaal zal een gebruikers-id ontvangen om zich op SharePoint aan te melden. Deze functie maakt automatisch een persoonlijke pagina aan voor de aangemelde persoon. Op deze persoonlijke pagina krijgen mensen een overzicht van al de sociale kenmerken die SharePoint te bieden heeft. Personen, documenten, sites en conversaties kunnen gevolgd worden door op de ster te klikken. Het item zal op de persoonlijke pagina verschijnen, alsook iedere melding omtrent dit item. Buiten het beschikbare overzicht van de sociale interacties wordt er tevens automatisch een overzicht van de persoonlijke taken gegenereerd. Van de persoonlijke taak kan men rechtstreeks naar het relevante, specifieke dossier navigeren. Hierdoor wordt een andere werkwijze gecreëerd waarbij het beheer van taken op een persoonlijke pagina plaatsvindt.

Taken Tijdlijn

Door de Taken Tijdlijn is de zichtbaarheid van taken in elke opportunitysite interactief. Iedere taak, toegewezen aan een persoon op de site, kan zichtbaar worden gemaakt op de taken tijdlijn. De tijdlijn biedt de mogelijkheid om een dynamisch overzicht van alle opportunity gerelateerde taken te genereren.

Dossiertaken

Een overzicht van alle taken binnen een dossier is beschikbaar op de dossiersite. Taken kunnen toegewezen en opgevolgd worden door iedereen die toegang heeft tot het portaal. Taken verwijzen u naar het betreffende dossier zodat alle informatie beschikbaar is om de taak te volbrengen. Hierbij wordt een opportunity als een dossier beschouwd.

Documenten volgen

Personen die op het portaal werken, kunnen documenten volgen. Door op de eigenschappen van het document te klikken, verschijnen de opties ‘volgen’ of ‘waarschuw mij’. U zal een melding ontvangen telkens er iemand iets in dat document gewijzigd heeft.

Document Templates

Bij het toevoegen van een document aan een bibliotheek heeft men de optie om document templates te gebruiken. Templates zijn documenten die veelvuldig gebruikt worden en van toepassing zijn in de specifieke bibliotheek. De templates worden automatisch voorzien bij het creëren van de dossiersite. Hierdoor wordt er efficiënter gewerkt en wordt gelijkvormigheid  in de werkmethode bewerkstelligt.

Versiegeschiedenis

Elk document dat aan het portaal wordt toegevoegd, houdt zijn eigen versiegeschiedenis bij. Door op de details van een document te klikken, verschijnt de optie ‘Versiegeschiedenis’. Een volgblad van elke aanpassing aan het document (wanneer, wie en commentaar) is beschikbaar. Eerdere versies kunnen steeds hersteld worden.

Persoonlijke Taken

Van op de persoonlijke pagina krijgt iedere medewerker een persoonlijk overzicht van de toegewezen taken. Door op het onderwerp van de taak te klikken navigeert u automatisch naar de dossiersite van die betreffende taak. Taken kunnen tevens van op de persoonlijke pagina beheerd worden.

Gearchiveerde Opportunities

De status van een opportunity kan aangepast worden naar ‘Gearchiveerd’. Hierdoor genereert het framework een automatische actie en wijzigt de opportunitysite van actief naar archief. Gebruikers kunnen zo een afzonderlijk overzicht van lopende en gearchiveerde opportunities opvragen teneinde de werkprocedure te vereenvoudigen en zoekopdrachten voor een specifieke opportunity efficiënter te maken.

Personen volgen

Het communiceren op een dossiersite geeft u de mogelijkheid om iemand die veel communiceert binnen een opportunity te volgen. Door deze persoon te volgen zal u automatisch gegenereerde meldingen ontvangen wanneer deze persoon iets aan een bibliotheek toevoegt of ergens op het portaal communiceert.

Demo van de oplossing

VOORDELEN

 • Gebruikersvoordelen
 • Dynamische rapportage
 • Sitevoorzieniningen
 • Dossierbeheer
 • ERP Data Integratie
 • Gecentraliseerde documenten per opportunity
 • Persoonlijke Taken
 • Beperking risico van het project
 • Beter verwachtingsmanagement
 • Alles is demonstreerbaar
 • Vaste Prijs
 • Geen maatwerk

Upcoming events

  No events